• Cumartesi 25 Ocak
Yeni Doğan Erkek Bebeklerde Ürolojik Hastalıklar

Yeni Doğan Erkek Bebeklerde Ürolojik Hastalıklar

Yeni Doğan Erkek Bebeklerde Ürolojik Hastalıklar

Çocuk ürolojisi, çocukların doğumdan önce anne karnında gelişen ve doğum sonrasında erken dönemde teşhis edilen ürolojik hastalıkları inceler, tedavi eder. Hipospadias yeni doğan erkek bebeklerde olabilen doğumsal bir bozukluktur. İdrarın penisin alt (ventral) yüzünden yapılması olarak tanımlanabilir. Sağlıklı doğan bir bebekte idrar kanalı (üretra) penis başının (glans) ucunda sonlanır ve çocuklar penisin ucundan idrarını yaparlar. Hipospadias’lı bebeklerde ise bu sonlandığı nokta ile penis ucu arasındaki mesafede idrar kanalı olması gerektiği gibi gelişmemiştir. Hastalığın seviyesi, idrar kanalının açılma noktasının testislere göre ne kadar geride olduğuyla değerlendirilir. Bu problem eğer kişinin erişkin yaşına kadar tedavi edilmezse, ileride cinsel fonksiyon bozuklukları meydana gelebilir. Her 300 erkek bebek doğumdan birinde hipospadias görülmektedir.

Son yıllarda geliştirilen yeni tedavi yöntemleri sayesinde, hastaların büyük kısmında ikinci ameliyat gerek kalmadan tek ameliyatla bu sorun çözülebilmektedir. Ameliyattan sonra çoğunlukla çocuklarda işlevsel ya da estetik açıdan problemler yaşanmamaktadır. Yeni doğan erkek bebeklerde rastlanılan bir diğer ürolojik hastalık ise inmemiş testistir. Yeni doğan erkek bebeklerde skrotuma inmesi gereken testis, gelişimini tamamlayamaz.  Bu durum inmemiş testis olarak ifade edilir. İnmemiş testisli bebeklerde oluşabilecek riskler ileride çocuk sahibi olabilme potansiyelinin etkilenmesi ve testis kanseri oluşumu ihtimalidir. Bir başka ifadeyle inmemiş testisle doğan çocuklarda, testis kanseri olma riski diğer çocuklara göre biraz daha yüksektir. Ayrıca inmemiş testislerin kendi etraflarında dönme ve boğulma riski de yüksektir. Tüm bunlara ek olarak testisin skrotumda olmaması, yetişkin yaşlarında o kişi için oldukça olumsuz bir psikolojide olmasına sebebiyet verebilir. Bunun dışında, skrotum ve kasık arasında bir yerde kalan ya da iki yer arasında inip çıkan testis ise retraktil utangaç testis olarak ifade edilir. Retraktil testis inmemiş testisten farklıdır. İnmemiş testis skrotuma hiç inmeyen testis demektir.  Retraktil testiste ise, inmesi gereken yere inmiş ancak indiği yerde kalmayıp yukarı çıkma durumu vardır. Bir çocukta aynı anda hem normal hem de retraktil testis bulunabilir.

Retraktil Testis Nasıl Anlaşılır?

  • Testis el yardımıyla testis torbasına indiriliyorsa fakat yerinde durmuyorsa,
  • Bazen yardımsız torbalara iniyorsa ve bir süre orada duruyor, sonra kendiliğinden yukarı kaçıyorsa,
  • Testisin hareketi inmemiş testisin aksine ağrı ve rahatsızlık vermiyorsa retraktildir.

Detaylı bilgi için https://www.tarkansoygur.com/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Rüzgar Dijital

Rüzgar Dijital

Vajinismus Önceki

Vajinismus Cinsel Bir Hastalık Değildir

Total Kalça Protezi Sonraki

Giderek Yaygınlaşan "Total" Kalça Protezi