• Cumartesi 17 Ağustos
laparoskopik cerrahi

laparoskopik cerrahi

Laparoskopik Cerrahi Birçok Hastalıkta Çözüm Oluyor

Her branşa ait bazı ameliyatlar laparoskopik cerrahi ile gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle de genel cerrahi diğer branşlara göre laparoskopik cerrahiye uygunluk açısından daha şanslı olmaktadır. Kısaca açıklamak gerekirse laparoskopik cerrahi, açılan birkaç küçük delikten girilerek, özel el aletleri ile ameliyat yapılması işlemidir.

Laparoskopi esnasında genellikle 3 olmakla birlikte 3, 4 ya da 5 delik kullanılabilir. Bu deliklerden birinden kamera diğerlerinden ise cerrahi aletler içeri ilerletilir. Deliklerin çapları 0,5 cm olmaktadır. Yani 3 delik ile gerçekleştirilen bir ameliyatta hastanın maruz kalacağı yara izi toplamda 2,5 cm olur. Açık ameliyatta ise bu iz çoğu zaman 20-30 cm’dir.

Peki her hastaya laparoskopik ameliyat yapılabilir mi? Laparoskopik ameliyat günümüzde gelişen teknoloji ve ekipmanlar ile birlikte çoğu alanda uygulanabilmektedir. Ancak az da olsa uygun olmayan bazı hasta tişleri ve hastalıklar vardır. Örneğin birden fazla karın ameliyatı geçiren hastalara laparoskopik ameliyat yapılamaz. Bu tip hastalarda faydasından çok zararı dokunur. Ayrıca bağırsak tıkanıklığı, bazı kan hastalıklarında, aşırı zayıf hastalara, belirli kalp hastalığı olanlara ve kronik akciğer hastalıklarında laparoskopik ameliyat yapılamaz.

Laparoskopik cerrahinin uygulanabildiği bazı alanlar ise şu şekildedir:

• Kısırlık

• Kronik kasık ağrısı

Kist ameliyatı (over kistler)

Tüp mide ameliyatı

• Lenf dokularının çıkartılması

• Böbreküstü bezi ameliyatları

Laporoskopik cerrahinin avantajları:

• Laparoskopik ameliyatlarda kesi işlemi yoktur sadece delik açılır

• Açık ameliyatlarda oluşan büyük yara izleri yoktur. Hatta bazen hiç iz kalmamaktadır.

• Kesi açılmadığı için daha basit bir işlemdir. Kesiye bağlı ağrılar görülmez ve iyileşme süreci daha hızlı ve konforlu seyreder.

• Normal hayata ve işe dönüş süresi kısadır

• Kanama miktarı açık ameliyata göre çok azdır

• Enfeksiyon riski düşüktür

• Büyütülmüş görüntü sayesinde cerrahi uygulama daha kolaydır

Saadet İsmen Özdemir

Saadet İsmen Özdemir

botox Önceki

Botoks Yaptıracakların Bilmesi Gerekenler

genel cerrahi Sonraki

Bazı Genel Cerrahi Tedavi Alanları